Dokumenty szkoły

Strona główna
Aktualności
Rekrutacja
Społeczność szkolna
Oddziały przedszkolne
Dokumenty szkoły
Podręczniki
Plan lekcji
Projekty EFS
Rzecznik Praw Ucznia
Bezpieczny Internet
Wieści pedagoga
Wieści psychologa
Harcerstwo
SKKT Bezdroża
Świetlica
Po lekcjach...
Sport
Nasi Przyjaciele
Kronika
Publikacje nauczycieli
Szkolne Echo
Ciekawe strony
Twoje dane - Twoja sprawa

W szkole obowiązują następujące dokumenty:
 1. Statut Szkoły Podstawowej nr 4
 2. Koncepcja pracy szkoły
 3. Szkolny Program Profilaktyki
 4. Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki
 5. Program Wychowawczy
 6. Regulamin Nagród i Kar
 7. Procedura uzyskiwania zwolnień z lekcji wychowania fizycznego (zał. 1, zał. 2, zał.3)
 8. Procedura dotycząca realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
 9. Procedura odbioru dziecka
 10. Procedura postępowania z chorym dzieckiem
 11. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia
 12. Procedura postępowania w razie wypadku ucznia
 13. Regulamin SKOW
 14. Procedura Szkolnego Zespołu Mediacyjno-Wychowawczego
 15. Regulamin sali gimnastycznej
 16. Regulamin organizacji wycieczek, imprez szkolnych, krajoznawstwa i turystyki
 17. Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych
 18. Procedura postępowania w sytuacji używania przez ucznia telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych niezwiązanych z zajęciami  podczas pobytu ucznia w Szkole Podstawowej nr 4

 19. Procedura postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie szkoły

Dokumenty pokontrolne

Raport z ewaluacji całościowej - 18 grudnia 2015 r.