Patron

Strona główna
Aktualności
Społeczność szkolna
Podręczniki
Plan lekcji
Projekty
Rekrutacja
Rzecznik Praw Ucznia
Bezpieczny Internet
Wieści pedagoga
Wieści psychologa
Harcerstwo
SKKT Bezdroża
Świetlica
Po lekcjach...
Sport
Nasi Przyjaciele
Kronika
Publikacje nauczycieli
Szkolne Echo
Ciekawe strony

 

Niestety sprawa wyboru patrona szkoły zostaje na razie odłożona. Nasza obecna kandydatura zespołu Czerwone Gitary  nie znajduje poparcia.
     Tuż przed przerwą wiosenną otrzymaliśmy zgodę Zespołu Czerwone Gitary na objęcie naszej szkoły patronatem. Zobacz
      W ostatnich dniach marca Pani dyrektor skierowała do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu wniosek o nadanie szkole imienia Zespołu Czerwonych Gitar. Oto jego uzasadnienie.

„ Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia. Wyjdźcie na spotkanie poranka”.

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu kierują do Państwa wniosek o nadanie naszej szkole imienia Zespołu Czerwonych Gitar.

Od początku swego istnienia Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu jest “bezimienna".  Wiosną 2004 roku nasza społeczność szkolna podjęła działania zmierzające do nadania imienia placówce. Kluczowym zadaniem stało się wyszukanie i przedstawienie  kandydatów do tej zaszczytnej funkcji. Przystępując do wyboru odpowiednich kandydatów wzięto pod uwagę oczekiwania społeczności szkolnej, cechy oraz dokonania i wartości ponadczasowe reprezentowane przez przyszłego patrona. Ustalono, że ma to być osoba, której życie, twórczość, wyznawane przez nią zasady i wartości są zgodne z głównymi celami wychowawczymi przyjętymi przez szkołę, a także są zgodne z misją szkoły. Powinien to być ktoś bliski uczniom, całkowicie dla nich zrozumiały, akceptowany przez nich tak, aby mogli się z nim utożsamiać. Ktoś, kto mógłby stać się autorytetem, źródłem wzorców, ale nie stojących na piedestale za szybą szkolnej gabloty, jak to często bywa w przypadku niewłaściwego wyboru patrona dla danej placówki, ale funkcjonujący na co dzień, obecny we wszelkich działaniach szkoły. Nadanie naszej szkole imienia pozwoli na realizację wielu zadań wychowawczych. Przede wszystkim będzie pomocą w kształceniu u uczniów przywiązania do swojej szkoły. Stwarzać będzie sposobność do pozytywnego utożsamiania się z nią .

Nasze działania zaczęliśmy od szkolnego referendum przeprowadzonego w czerwcu 2004 roku,  w wyniku którego wybrano trzy propozycje z największą liczbą głosów.

We wrześniu 2004 roku zawiązał się komitet organizacyjny złożony z  członków rady pedagogicznej, rodziców, uczniów i przyjaciół szkoły, który opracował program działania, dokonał podziału prac i w klasach przystąpiono do popularyzacji idei patrona.

W wyniku głosowania całej społeczności szkolnej spośród trójki kandydatów wybór padł na zespół muzyczny Czerwone Gitary. Nauczyciele zgodnie stwierdzili, że może on odegrać wiodącą rolę w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i programów nauczania. Tę opinię podzielili rodzice i nasi uczniowie. W dzisiejszym świecie, zdominowanym przez pieniądze i egoizm, w którym wszystko toczy się w zawrotnym tempie, każdemu, i dziecku, i dorosłemu, przyda się moment wytchnienia, spowolnienia czasu, przeniesienia się do krainy, w której najważniejsze są miłość, uśmiech i przyjaźń – wartości, bez  których, tak naprawdę, nie da się żyć. Takie przesłanie niosą piosenki zespołu Czerwone Gitary.

Czterdziestoletnia działalność i dorobek muzyczny zespołu Czerwone Gitary stanowić mogą odniesienie do wielu zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz obrzędowości szkoły. Zespół ze swoim bogatym dorobkiem w dziedzinie muzyki rozrywkowej jest z całą pewnością postacią, która może inspirować różnorodne działania na płaszczyźnie szkoły podstawowej.  W ciągu czterdziestoletniej kariery  na estradach kraju i świata zespół otrzymał wiele prestiżowych nagród:

-   czerwiec 1968 – I nagroda na festiwalu w Opolu,

-   1969 – trofeum „MIDEM” w Cannes i ponownie I nagroda na opolskim festiwalu,

-   2000 rok- uznany za jeden z najlepszych zespołów XX wieku,

-   2001 rok - nagroda „PROMETEUSZ 2000” przyznana za największe osiągnięcia artystyczne w sztuce estradowej i w dowód za  szczególne zasługi dla kultury polskiej.

To tylko część wyróżnień. O ponadczasowości zespołu stanowi fakt, że nie ma świąt Bożego Narodzenia bez piosenki „Dzień jeden w roku”, wiosennej matury bez „Matury”, zabaw dziecięcych bez „Pluszowych niedźwiadków”.

            Jak mówią sami muzycy,  Czerwone Gitary  zdobyły niemal wszystko, a teraz postanowili zająć się lansowaniem młodych, zdolnych muzyków. Historia  zespołu i czas obecny są dowodem na aktywne i twórcze uczestniczenie w życiu artystycznym i kulturalnym. Wielu  działaniom towarzyszyły podróże. To dzięki nim muzycy mieli okazję obserwować świat i ludzi w różnych życiowych sytuacjach. Przede wszystkim jednak byli i nadal pozostają wielką osobowością w polskiej muzyce rozrywkowej.  Część swojej twórczości muzycznej poświęcili najmłodszym. Ich piosenki śpiewają dzieci, młodzież i my dorośli... Piosenki z rozmysłem uczą młodego odbiorcę rozpoznawania dobra i zła, odpowiedzialności za losy innych ludzi. Świat, który pokazują, jest wypełniony przyjaźnią, radością, miłością i pokojem. Dają nadzieję, budzą optymizm. Bawią, ale i uczą, przemycając w swych tekstach sprawy wychowawcze .

               Pragniemy, aby hasłem przewodnim dla pedagogów i uczniów naszej szkoły stały się słowa piosenki:
                                              Droga, którą idę, jest jak pierwszy własny wiersz.
                                              Uczę się dopiero widzieć świat, jaki jest.
                                              Uczę się dopiero świata, jaki jest.
                                              Droga, którą idę, biegnie śladem ludzkich spraw.
                                              Szukam swego czasu, jasnych słów, prostych prawd.
                                              Szukam swego czasu, jasnych słów i prawd.
                                              Droga, którą idę, nie wybiera łatwych lat.
                                              W czasie, który minie, odbić chcę własny ślad.
                                              W czasie, który minie, swój odbiję ślad.

 

25 stycznia uczniowie wybierali patrona szkoły. Wcześniej trzy grupy uczniów pracowały nad wybranym kandydatem. Uczniowie z klasy II oraz IV poznawali sylwetkę Roberta Korzeniowskiego, naszego mistrza olimpijskiego. Dzieci z klasy I oraz VIa i VIb szukały informacji na temat Jana Brzechwy, poety bliskiego każdemu dziecku. I wreszcie trzecio- i piątoklasiści starali dowiedzieć się jak najwięcej o zespole muzycznym Czerwone Gitary. Zespół gazetki Szkolne Echo na drodze elektronicznej przeprowadził nawet wywiad z zespołem.  Prezentacje kandydatur przygotowano doskonale. Pozostali uczniowie z wielką uwagą oglądali przedstawiane scenki na temat postaci kandydujących na patrona naszej szkoły. 26 stycznia swój głos  oddali rodzice i nauczyciele.

28 stycznia 2005 r. komisja w składzie:

  • Alicja Błochowicz - dyr. szkoły
  • Henryk Wachowski - przewodniczący Rady Rodziców
  • Magdalena Duda - przedstawiciel Rady Pedagogicznej
  • Małgorzata Dziedzic - sekretarz
  • Natalia Purpurowicz - przedstawiciele Samorządu Szkolnego
  • Katarzyna Skotnicka
  • Katarzyna Płotczyk

otworzyła urny i policzyła oddane głosy. W sumie w głosowaniu udział wzięło 257 osób, w tym

  • 125 uczniów
  • 119 rodziców
  • 13 nauczycieli.

Propozycja Roberta Korzeniowskiego uzyskała 48 głosów. Za Janem Brzechwą opowiedziały się 72 osoby. Ponad połowę wszystkich głosów 137 uzyskał zespół Czerwone Gitary, który w tym roku obchodzi swoje czterdziestolecie.


PLAN DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

W MIĘDZYRZECZU

W ZWIĄZKU Z NADANIEM SZKOLE IMIENIA

2004/2005

Szkoła może ubiegać się o nadanie szkole imienia. Imię szkoły zatwierdza i nadaje organ prowadzący.

Dla naszej szkoły organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzecz.

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

I Czynności przygotowawcze

Opracowanie regulaminu wyboru patrona Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu

Dyrektor szkoły

Kwiecień 2004 r.

Powołanie Kapituły koordynującej działania związane z wyborem patrona szkoły

Maj 2004 r.

Ogłoszenie plebiscytu dla społeczności szkolnej „Wybieramy patrona szkoły”

 

Czerwiec 2004 r.

Wybór trzech kandydatur na patrona

Kapituła

Wrzesień 2004 r.

II Czynności związane z przybliżeniem   postaci patrona                            

Zapoznanie z biografiami wytypowanych kandydatur na patrona na lekcjach (język polski, godzina wychowawcza, historia)

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, historii

Październik – grudzień 2004 r.

Prezentacja kandydatur przez poszczególne zespoły na wspólnym spotkaniu społeczności szkolnej. Tajne, demokratyczne wybory.

Kapituła, opiekunowie zespołów

Styczeń 2005 r.

Zaakceptowanie wybranej kandydatury na patrona podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Dyrektor szkoły

Luty 2005 r.

Przesłanie wniosku o nadanie szkole imienia do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Dyrektor szkoły

Marzec 2005 r.

III. Opracowanie symboli szkoły

Logo szkoły, tablica pamiątkowa

Nauczyciel plastyki

Kwiecień 2005 r.

IV. Przygotowanie programu uroczystości nadania szkole imienia

Opracowanie folderu szkoły

Nauczyciel historii

Kwiecień 2005 r.

Przygotowanie zaproszeń

Nauczyciele plastyki i języka polskiego

Kwiecień 2005 r.

Powołanie grupy porządkowej

Nauczyciel techniki i w-f

Maj 2005 r.

Wystawa okolicznościowa/wystrój plastyczny

Nauczyciele plastyki i języka polskiego

Maj 2005 r.

Program artystyczny

Nauczyciele muzyki, naucz. zintegrowanego, j. polskiego

Maj – czerwiec 20005 r.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

31.01.2010 13:14