Kreatywni, twórczy, aktywni
Strona główna
Aktualności
Rekrutacja
Społeczność szkolna
Oddziały przedszkolne
Dokumenty szkoły
Podręczniki
Plan lekcji
Projekty EFS
Rzecznik Praw Ucznia
Bezpieczny Internet
Wieści pedagoga
Wieści psychologa
Harcerstwo
SKKT Bezdroża
Świetlica
Po lekcjach...
Sport
Nasi Przyjaciele
Kronika
Publikacje nauczycieli
Szkolne Echo
Ciekawe strony
Twoje dane - Twoja sprawa

Projekt Kreatywni, twórczy, aktywni – zajęcia edukacyjne dla uczniów i ich nauczycieli jest skierowany do uczniów i nauczycieli Zespołu Edukacyjnego Szkoła Podstawowa nr 4 oraz środowiska harcerskiego działającego przy szkole.
Realizacja projektu
Kreatywni, twórczy, aktywni – zajęcia edukacyjne dla uczniów i ich nauczycieli " jest odpowiedzią na zapotrzebowanie efektywniejszego kształcenia mieszkańców terenów wiejskich poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Edukacyjnego SP 4 w Międzyrzeczu w okresie I-XII 2013 r. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniom wzięcia udziału w atrakcyjnych formach edukacyjnych, które pozwolą rozbudzić ich pasje, pogłębić dotychczas zdobytą wiedzę oraz spędzić czas wolny w ciekawy sposób. Cele szczegółowe to:

 • przygotowanie uczniów do twórczego i kreatywnego myślenia i działania,

 •  rozwinięcie wśród uczniów talentów tanecznych,

 • propagowanie wśród dzieci  form aktywnego spędzania czasu wolnego w grupie,

 • udoskonalenie wśród harcerzy technik harcerskich związanych z terenoznawstwem,

 • poszerzenie wśród nauczycieli wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania.

Projekt Kreatywni, twórczy, aktywni – zajęcia edukacyjne dla uczniów i ich nauczycieli jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu:

·         Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie:
od 7 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (z wyłączeniem okresu wakacji)

FORMY ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU
Kreatywni, twórczy, aktywni – zajęcia edukacyjne dla uczniów i ich nauczycieli

 •  Twórczo myślę i działam - warsztaty dla uczniów kl. IV-VI w zakresie rozwijania kreatywności w myśleniu i działaniu.

 • Lubię taniec - warsztaty taneczne dla uczniów kl. IV-VI w zakresie rozwijania uzdolnień tanecznych.

 • Na przyrodniczym szlaku II – zajęcia edukacyjno-przyrodnicze (2 wycieczki oraz redagowanie kronik wyjazdów) dla uczniów z kl. I-VI promujące aktywne formy spędzania wolnego czasu.

 • W harcerskim kręgu – zajęcia  terenowe dla harcerzy podsumowujące całoroczną pracę w ramach działalności harcerstwa.

 • Drama w nowoczesnym nauczaniu - warsztaty dla nauczycieli.

GRUPY DOCELOWE:

·         Uczniowie ZE Szkoły Podstawowej nr 4

·         Harcerze 6 DH Wagabunda

·         Nauczyciele ZE Szkoły Podstawowej nr 4

NIE ZWLEKAJ, ZAPISY ZARAZ PO FERIACH!!!

ZAPRASZAMY !!!

 

Twórczo myślę i działam

Zajęcia odbywają się w poniedziałki 1500 - 1630

Cele szczegółowe:

 1. Ośmielanie uczniów i budzenie w nich wiary we własny potencjał twórczy.
 2. Zachęcanie do podejmowania działań twórczych w grupie.
 3. Stymulowanie ciekawości poznawczej oraz krytycznego myślenia.
 4. Trenowanie pamięci.
 5. Wzmacnianie świadomości własnej kreatywności.
 6. Angażowanie grupy w proces twórczego rozwiązywania  problemów rozbieżnych, czyli  takich, które można rozwiązać na wiele sposobów.
 7. Poznawanie zasad efektywnej komunikacji.
 8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, a jednocześnie budzenie szacunku i zaufania dla osób o odmiennych poglądach, osobowościach czy temperamentach.

Lubię taniec

 
   
 

W harcerskim kręgu

W dniach 22-24 marca 15-osobowy patrol 6 DH Wagabunda oraz uczniowie naszej szkoły pojechali do Warszawy na obchody 70 rocznicy Akcji pod Arsenałem.