Archiwum 2009/2010

Strona główna
Aktualności
Społeczność szkolna
Podręczniki
Plan lekcji
Projekty
Rekrutacja
Rzecznik Praw Ucznia
Bezpieczny Internet
Wieści pedagoga
Wieści psychologa
Harcerstwo
SKKT Bezdroża
Świetlica
Po lekcjach...
Sport
Nasi Przyjaciele
Kronika
Publikacje nauczycieli
Szkolne Echo
Ciekawe strony

 
 

11 maja 2010 roku odbyły się eliminacje powiatowe X edycji Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczne wakacje z Lupo” . Organizowany turniej ma na celu wychowywanie najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa. Do rywalizacji stanęły drużyny ze szkół podstawowych (uczniowie klas V-VI) z Międzyrzecza i całego powiatu. Naszą szkołę reprezentowali: Bartłomiej Duda, Kornel Czyż i Karol Domaszewicz. Wykazali się świetną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa, przeciwdziałania przemocy (w tym cyberprzemocy), przeciwdziałania uzależnieniom, propagowania zdrowego stylu życia, zasad ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. 12 najlepszych uczestników z całego województwa wyłonionych w eliminacjach powiatowych pojedzie 1 czerwca 2010 r. do Gorzowa Wlkp., by walczyć w finale konkursu.

Anita Kaczmarek

 

Słowo daję!

W dniach 24-25 marca Klaudia Masiewicz uczestniczyła w ogólnopolskim etapie konkursu Słowo daję! O tym jak było, napisała sama Klaudia.

"Dzięki zakwalifikowaniu się do ogólnopolskiego etapu konkursu "Słowo daję" nauczyłam się wielu mądrych rzeczy i przeżyłam wiele niezapomnianych chwil.

Po przyjeździe zatrzymałam się na noc w przepięknym wrocławskim hotelu, potem spacerowałam po uliczkach Wrocławia. Po raz pierwszy oglądałam Panoramę Racławicką.
Miałam zaszczyt spotkać się z prof. Janem Miodkiem. Wcześniej wysłuchałam jego wykładu. Zrobiłam sobie pamiątkowe zdjęcie z profesorem. Uczestniczyłam także w warsztatach, podczas których wzbogaciłam swój język i poznałam wiele nowych ciekawych sformułowań.

Jestem z tego bardzo zadowolona! Ten 3-dniowy pobyt nauczył mnie, że warto wierzyć we własne siły, a wtedy daleko się zajdzie. Poznałam wiele ciekawych osób i poszerzyłam swoją wiedzę polonistyczną. Konkurs był dla mnie niezwykłym doświadczeniem i możliwością do zaprezentowania swoich możliwości."

Klaudia Masiewicz


 

SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ

Od września  nasza szkoła  współuczestniczy w  realizacji  Projektu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” to projekt adresowany do uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania z klas IV-VI szkół podstawowych z terenów wiejskich województwa lubuskiego. Udział w projekcie zwiększy szanse tych dzieci na realizację ich planów edukacyjnych i osiąganie sukcesów w życiu zawodowym. Projekt opiera się na Modelowym systemie profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją, który jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz na Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI.

Do programu po badaniach przesiewowych zakwalifikowało się 16 uczniów z klas IV-VI. Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy terapeutyczne, każda z grup od października do czerwca zrealizuje 30 godzin zajęć, które prowadzone są przez terapeutki  Anetę Bernaś i Izabelę Laskowską.

Dzięki udziałowi w projekcie:

 • uczniowie będą lepiej czytać i rozumieć czytaną treść,

 • zmniejszy się liczba popełnianych błędów ortograficznych,

 • poprawią spostrzegawczość, pamięć i koncentrację uwagi,

 • uczniowie będą mieli większą motywację do nauki i wiarę w swoje możliwości, a w efekcie osiągną lepsze wyniki w nauce!

Aneta Bernaś


Z okazji Dnia Kobiet uczniowie z klas V-VI przygotowali zabawny program artystyczny. Nie zabrakło tańców, śpiewu i serdecznych życzeń. Czekamy tylko na wprowadzenie tych życzeń w czyn.

 


18.02.2010 r. w czwartek o godz. 8.15 odbył się wewnątrzszkolny turniej ortograficzny klas I – III "Ortografia na wesoło”. Organizatorki p. Małgorzta Waśkowska, Bernadeta Toczek-Kaczmarek i Miłosława Drożdżyńska przygotowały ciekawostki ortograficzne i zadbały o miłą atmosferę. Każdą klasę reprezentowały 3-osobowe drużyny: I klasa- Paulina Cichoń, Diana Fiedorowicz i Alicja Słowińska, klasa II Jakub Walczak, Klaudia Sima, Mikołaj Züniga -  III klasa – Oliwia Piętoń, Milena Ziębakowska i Dominka Baranowicz.

Wśród zadań konkursowych znalazły się:

 • Uzupełnianie zadania z luką.

 • Krzyżówki.

 • Zagadki.

 • Puzzle.

 • Rozsypanka wyrazowa.

 • Podpisywanie ilustracji "Sporty zimowe".

 Stopień trudności zadań dostosowany był do umiejętności uczniów poszczególnych klas.

Każda klasa musiała zaśpiewać po jednej piosence. Dla kibiców także przewidziano zadania. Panowała miła i przyjazna atmosfera, konkurs przebiegał w zdrowej rywalizacji. Na koniec wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody. W ostatecznym podsumowaniu rywalizacji na polu ortograficznym wygrała klasa I. Kolejne miejsce zajęła klasa III. W tym roku szczęście nie dopisało klasie drugiej.

Bernadeta Toczek-Kaczmarek

 

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2009/2010 została zainicjowana II edycja Plebiscytu Życzliwości, mającego na celu wyłonienie spośród społeczności szkolnej ucznia wyróżniającego się kulturą osobistą, życzliwością wobec drugiego człowieka, kolegi, koleżanki, nauczyciela, pracownika szkoły, nienaganną postawą. Plebiscyt przyjął formę dwuczęściową. Część pierwsza została sfinalizowana wraz z końcem I semestru nauki. Część druga rozpoczęła się z początkiem II semestru i zakończy się w czerwcu 2010r.

Dnia 06.01.2010r. odbył się I etap plebiscytu, w którym każda klasa wyłoniła swojego kandydata na najżyczliwszego ucznia szkoły. Następnie wyróżnieni w ten sposób uczniowie przygotowali autoprezentacje, przybliżając swoje sylwetki i zachęcając do dokonania wyboru zgodnego z własnym, osobistym przekonaniem. Do pierwszego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

 • Adrian Gońda kl. I

 • Klaudia Sima kl.II

 • Róża Masiewicz kl.III

 • Aleksandra Sima kl. IV

 • Klaudia Masiewicz kl.V

 • Dominik Pigan kl. VI

II etap plebiscytu, mający na celu wyłonienie najżyczliwszego ucznia w szkole, odbył się 13.01.2010r. W wyniku głosowania zwyciężyła uczennica klasy V Klaudia Masiewicz, która wyprzedziła swoją młodszą siostrę Różę tylko jednym punktem.

Plebiscyt Życzliwości promuje pożądane, pozytywne zachowania u uczniów takie jak uprzejmość, życzliwość, szacunek do drugiego człowieka, kultura słowa. Klaudia Masiewicz jest wzorem do naśladowania dla uczniów młodszych i starszych.

Miłosława Drożdżyńska

 

W grudniu realizowaliśmy projekt edukacyjny Tradycje świąt Bożego Narodzenia. Podczas realizacji zadań uczniowie twórczo współpracowali ze sobą i wymieniali się informacjami na temat zwyczajów i tradycji obchodzonych w ich domach dawniej i jakie zachowały się do dzisiaj. Chętni uczniowie pisali także listy do św. Mikołaja.

Ze szczególnym zaangażowaniem uczniowie wykonywali ozdoby świąteczne, które trafiły na szkolny kiermasz oraz zostały wykorzystane do dekoracji sal lekcyjnych. Dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowały jasełka. Podsumowaniem projektu był szkolny konkurs Wokół tradycji. Uczniowie popisywali się nie tylko zdobytą wiedzą, ale śpiewali ulubione kolędy, nakrywali do stołu i rzucali prezentami do worka. Nie zabrakło także pięknego czytania utworów o tematyce świątecznej przez zaproszonych gości oraz tańców na nadchodzący karnawał.

 

Małgorzata Waśkowska


 


W EUROPIE JEŹDZIMY BEZPIECZNIE

 Już po raz siódmy uczniowie naszej Czwórki z klas IV- VI przystąpili do konkursu o ruchu drogowym „W Europie jeździmy bezpiecznie". 

Po etapie szkolnym, który odbył się we wrześniu Szkolna Komisja Konkursu wyłoniła 3 najlepszych uczniów: Maciej Dudę, Klaudię Masiewicz i Bartłomieja Dudę, którzy stanowili trzyosobową reprezentację szkoły na kolejnym etapie.

Etap międzyszkolny odbył się 5 grudnia 2009 r. w szkole w Baczynie. Po raz kolejny nasi uczniowie spisali się świetnie, zapewniając dalszy udział w zawodach wojewódzkich. Uplasowali się na trzecim miejscu wśród 35 szkół biorących udział w zawodach, otrzymując jako zespół wspaniałe nagrody.

Dodatkowo Maciek otrzymał nagrodę indywidualną w kategorii: „Znajomość przepisów ruchu drogowego”, a Bartek nagrodę w dwóch kategoriach: „Znajomość przepisów ruchu drogowego” oraz „Rowerowy tor przeszkód”. Cieszymy się z sukcesu całego zespołu i trzymamy kciuki za etap finałowy, który odbędzie się w lutym.

Magdalena Duda 


Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Został przygotowany i będzie realizowany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne, z siedzibą w Warszawie.

Celem Projektu ,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic'' jest podniesienie kompetencji kluczowych – matematycznych i społecznych - uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie kształtowania umiejętności opisywania w języku matematyki otaczającego świata, stawiania hipotez i ich weryfikowania, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, integracji klasy, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość z uwzględnieniem znajomości języków obcych.

Projekt będzie realizowany przez trzy lata w wymiarze 28 godzin lekcyjnych w każdym roku szkolnym objętym czasem trwania Projektu (łącznie 84 godziny w skali całego Projektu dla danej klasy). Działaniem została objęta klasa czwarta a zajęcia prowadzi pani M.Duda.

Na zajęciach pozalekcyjnych z matematyki uczniowie klasy IV będą rozwijać umiejętności współdziałania w zespole realizując wyznaczony cel. Tym celem jest wspólne rozwiązanie - poprzedzone dwiema godzinami przygotowań pod kierunkiem nauczyciela - zestawu zadań z matematyki w ciągu 90 minut. W rozwiązywaniu zestawu zadań będzie uczestniczyć cała klasa, pracując w odpowiednio dobranych grupach. W ciągu roku szkolnego uczniowie będą rozwiązywać siedem zestawów zadań.

Tematyka zadań będzie obejmować różne działy matematyki zgodne z programem nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych i uwzględniać jej korelację z innymi przedmiotami nauczania szkolnego. Będzie uwzględniać konstruowanie, wycinanie, naklejanie różnych figur płaskich w celu tworzenia z nich nowych konfiguracji, budowanie modeli brył o zadanych własnościach, itp. Zadania będą nawiązywać do konkretnych sytuacji życiowych i pokazywać przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym. Zestawy zadań będą zróżnicowane pod względem stopnia trudności (z uwzględnieniem różnych poziomów umiejętności i różnorodności zainteresowań uczniów w danej klasie).

Jedno zadanie zostanie podane w języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański). Zadaniem uczniów jest przetłumaczenie, rozwiązanie, a następnie podanie rozwiązania w jednym, wybranym języku obcym.

Uczniowie będą również zobligowani do wzięcia udziału jako zespół klasowy w bezpłatnym Międzynarodowym Konkursie ,,Matematyka bez Granic'' w trzecim roku realizacji Projektu (dotyczy szóstej klasy szkoły podstawowej). 


13 października odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Tradycyjne pasowanie szkolnym ołówkiem przypieczętowało włączenie pierwszaczków do braci szkolnej Czwórki.

 


 

Po raz kolejny obchodziliśmy Święto Pieczonego Ziemniaka. Do ogniska musieliśmy dojść aż do leśniczówki w Rańsku. Dla klas IV-VI trasa marszu wiodła przez Żółwin i Janowo. Po drodze wykonywaliśmy różne zadania: rozpoznawanie gatunków drzew, dobieranie wyrazów o podobnym znaczeniu czy otoczenie jak największej liczby drzew. Na półmetku pani Gabrysia i mama Dominika czekały na nas z ciastem i napojami. Pogoda sprzyjała wędrówce. W lesie znaleźliśmy sporo prawdziwków i podgrzybków. W leśniczówce w Rańsku czekała na nas pyszna wojskowa grochówka, no i ziemniaki z ogniska.

 


18 września ponownie ruszyło Sprzątanie  Świata.


1 września rozpoczęliśmy kolejny rok nauki. Do szkoły przyszli nowi, pełni zapału uczniowie klasy pierwszej. Czas przywitać się nie tylko z koleżankami i kolegami. Czas przywitać się ze swoją szkołą i nauczycielami.

W trakcie pierwszego apelu uczciliśmy minutą ciszy 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej, a zuchy i harcerze wzięli udział w miejskich obchodach tego wydarzenia.

 

Aktualizacja:19 października 2012 22:28