Opracowała: mgr Magdalena Duda

Minipiłka ręczna – doskonalenie podań i chwytów piłki w formie zabawowej.

Klasa: IV (chłopcy i dziewczęta)

 Zadania główne lekcji: doskonalenie podań i chwytów piłki w miejscu i w ruchu.

Zadania szczegółowe:

W zakresie sprawności uczeń rozwija:

-         orientację przestrzenną,

-         koordynację wzrokowo – ruchową,

-         zwinność i zręczność,

-         sprawność specjalną.

W zakresie umiejętności uczeń:

-         wykona podanie jednorącz piłki,

-         wykona chwyt oburącz.

W zakresie wiadomości uczeń:

-         zna zasady bezpieczeństwa,

-         pozna podstawowe techniki wykonywania podań i chwytów,

-         wie w jaki sposób przygotować organizm do wysiłku.

W zakresie usamodzielnienia uczeń:

-         angażuje się do współpracy w grupie  zespole,

-         interpretuje prawidłowo polecenia nauczyciela,

-         wykazuje chęć do podnoszenia swojej sprawności fizycznej,

Metody nauczania:

-         zabawowo – klasyczna

-         zadaniowo – ścisła

Formy realizacji zajęć: frontalna

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna

Liczba uczniów: 20

Przybory: piłki do siatkówki, szarfy 

Ogniwa lekcji:

Opis zabaw, gier i ćwiczeń

Czas

Część wstępną – 12 minut

Czynności organizacyjno - porządkowe

Zbiórka, raport, przywitanie, sprawdzenie obecności i przygotowania ćwiczących.

2 min

Przygotowanie do wysiłku

zabawa ożywiająca

Berek z kozłowaniem piłki. Nauczyciel wyznacza trzech berków, którzy zakładają szarfy. Wszyscy biegają po sali, kozłując piłkę. Osoba dotknięta przez berka, zakłada jego szarfę i goni.

 3 min

 Ćwiczenia kształtujące:(na obwodzie sali)

 1. Trucht wokół boiska z przekładaniem piłki z ręki do ręki wokół tułowia.
 2. Krok dostawny – kozłowanie piłki prawą i lewą ręką.
 3. Marsz – przekładanie piłki pod uniesionymi wysoko kolanami.
 4. Trucht – piłka z tyłu, trzymana oburącz, uderzanie stopami o piłkę
 5. Trucht – toczenie piłki prawa a następnie lewą ręka po podłożu.
 6. Leżenie tyłem – przekładania piłki pod uniesionymi biodrami.
 7. Leżenie przodem, ramiona w bok przetaczanie piłki z ręki prawej do lewej.
 8. Siad prosty – piłka na stopach, uniesienie nóg do góry tak, aby piłka stoczyła się po nich do rąk.
 9. Piłka między kolanami – podskok i złapanie oburącz.

 7 min

Część główna – 26 minut

Zabawy i gry

Ustawienie w kole – podział na dwa zespoły

2 min

1. Piłka goni piłkę – zawodnicy jednej drużyny są przedzieleni zawodnikami drugiej ( jedynki i dwójki). Każda drużyna posiada piłkę (na przeciwległych stronach). Na sygnał drużyny podają piłkę w formie wyścigu po obwodzie koła w ustalonym kierunku. Zwycięża zespół, który dogoni piłkę przeciwników (lub którego piłka obiegnie wszystkich zawodników i wróci do pierwszego).

 2 min

2. Sztafeta wahadłowa – dwa zespoły, każdy podzielony na dwa rzędy (o równej liczbie ćwiczących), ustawione naprzeciw siebie. Na sygnał startują pierwsi zawodnicy, rzucają piłkę do partnerów na wprost i stają na końcu ich rzędu. Wygrywa zespół, który dokładniej i szybciej wykona zadanie.

 5 min

3. Sztafeta wahadłowa z rzutem piłki przez trzymane hula – hop – ustawienie j.w., dwie osoby trzymają hula – hop. Zawodnik po rzucie zmienia osobę trzymającą kółko, która udaje się zgodnie ze wskazówkami zegara.

 5 min

4. Wyścig mieszany – (ustawienie j.w.) na sygnał pierwsi z rzędów podają piłki do zawodników stojących naprzeciw i biegną na ich miejsce. Ci kozłują piłki do partnerów na wprost, podają je im i biegną na koniec rzędu.

 5 min

 

5. Piłka w szeregach – uczestnicy ustawieni w odległości trzech kroków. Na sygnał pierwsi z szeregów podają piłki do swoich sąsiadów. Piłkę podajemy z lekkim skrętem tułowia w kierunku partnera. Piłka odbywa drogę powrotną. Wygrywa drużyna , która szybciej to zrobi.

 3 min

6. Wyścig w podporze tyłem – piłka na brzuchu, po dobiegnięciu do ustalonego miejsca, rzut do zawodnika z drużyny i powrót biegiem.

 4 min

Część końcowa – 7 minut

Korekcja wad postawy

 1. Ustawienie w kole – siad skrzyżny, ramiona oparte z tyłu o podłoże. Rzut piłki do kolegi, po wywołaniu jego imienia.
 2. Siad prosty, dłonie na karku. Wdech z przesunięciem łokci w tył i ściągnięciem łopatek. Wydech z opadem tułowia w przód.

 

 

5 min

Podsumowanie lekcji:

Przypomnienie celów lekcji i ocena ich realizacji. Ocena aktywności i osiągnięć uczniów. Pożegnanie

2 min