Opracowała: mgr Magdalena Duda

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

26.02.04

Temat: Tangram - budowanie różnych kształtów

Cel ogólny:

usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Cele operacyjne:

uczeń rozcina figurę na części

buduje figurę o zadanych własnościach

rozpoznaje i nazywa wielokąty, opisuje ich własności

porównuje powierzchnię wielokątów

uczeń ćwiczy język oraz umiejętność zwięzłego wypowiadania się, uzasadnia, wnioskuje

manipuluje figurami geometrycznymi (przemieszcza, odwraca, dopasowuje)

Metoda pracy

rozwiązywanie zadań poprzez eksperymentowanie

Wprowadzenie do zajęć - wyrobienie płynności i precyzji ruchów ręki, koordynacja wzrokowo- ruchowa.

(zał.1)

Uczeń rozcina przygotowaną figurę na części.

Jakie otrzymałeś figury?

Które z boków tych figur są równej długości?

Ułóż figury o wskazanych kształtach. (zawsze wykorzystaj wszystkie trzy części).

Przedstaw w postaci kolejnych poleceń sposób wykonania tej układanki

Jakie figury potrafisz jeszcze ułożyć?

Układanie kompozycji z oddzielnych figur geometrycznych.

Cel: ćwiczenie syntezy wzrokowej, ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Uczeń układa z elementów o kształcie figur geometrycznych przedmioty

A. Masz przed sobą kwadrat podzielony na 7 części. Powstał on z kwadratu o wymiarach 12 na 12 kratek.

Połącz poszczególne części w jedna całość.

Jakie wspólne cechy mają figury 1,2,4,6,7?

A czym się różnią?

Jakie własności ma figura 3? a 4?

Ułóż figury od najmniejszej do największej. Zapisz według kolejności.

B. Teraz sprawdzimy nasze przypuszczenia

Ile trójkątów 1 mieści się w całym dużym kwadracie?

Ile trójkątów 7 mieści się w trójkącie 1?

Ile trójkątów 4 mieści się w figurze 5, a ile w 7?

Z ilu trójkątów 4 można zbudować trójkąt 1?

Iloma trójkątami 4 można wypełnić duży kwadrat?

Jaką część dużego kwadratu stanowi trójkąt 7?

C. Tangram powstał z pocięcia kwadratu o wymiarach 12 kratek na 12 kratek.

Z ilu kratek się on składa?

Czy potrafisz obliczyć z ilu kratek składają się poszczególne części tangramu?

Jak najprościej można to zrobić?

Sprawdzimy teraz Twoje przypuszczenia co do wielkości figur.

Zad dodatkowe (w zależności od tempa pracy na lekcji)

                               1. Spróbuj ułożyć

    wodza indiańskiego

    czuwającego Apacza

    2. Spróbuj ułożyć własne kompozycje, za każdym razem wykorzystując wszystkie części tangramu . Nadaj im nazwę.