Opracowała:  mgr Bernadeta Toczek – Kaczmarek

PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICY

na semestr I

rok szkolny 2005/2006

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu

Lp/ Data

Temat kompleksowy

Cel opiekuńczo

wychowawczy

Zajęcia czytelnicze

Zajęcia plastyczno techniczne

Zajęcia muzyczno - ruchowe

Zajęcia komputerowe Gry dydaktyczne

Gry i zabawy

Imprezy

Uwagi

Wrzesień

I

01.09 - 10.09

Nasze sprawy świetlicowe Tworzymy grupę świetlicową Wszyscy jesteśmy współgospodarzami świetlicy. Nawiązanie, zacieśnienie kontaktów z dziećmi Czytanie wiersza W. Chotomskiej „Do widzenia wakacje” Wspomnienia z wakacji. Moja najciekawsza przygoda wakacyjna. Zabawy integracyjne przy muzyce, poznanie imion – zabawa w dotyk. Nauka nowych gier, które są w świetlicy. Za pomocą piłeczki poznajemy siebie nawzajem. Zabawa – reagowanie na ruch ręki.

II

13.09-17.09

Bezpieczna droga Bezpieczne zachowanie na drodze. Przypomnienie zasad ruchu drogowego. Przeprowadzenie konkursu. Pogadanka na temat zachowania się w różnych sytuacjach Malowanie farbami plakatu „Moja bezpieczna droga do szkoły”. Słuchanie piosenek z płyty „Stary niedźwiedź”. Zabawy integracyjne. Zabawy ruchowe na powietrzu „Policjant”-propozycje dzieci.

III

20.09–24.09

 

Chcemy żyć w czystym środowisku

Kształtowanie nawyków dbania o porządek. Poznanie skutków zanieczyszczeń ekologicznych. Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji. Próby układania wierszy o tematyce EKO Wiersz Cz. Janczarskiego pt. „Drzewa”. Nauka wiersza na pamięć. Plakat „Nasza ziemia” – technika dowolna. Układanie rymowanek: do „szanuj zieleń”, „nie depcz trawników” Zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

IV

26.09- 30.09

Mój dom, moja ulica, moje miasto -Przypomnienie zasad ruchu drogowego.

-Spacer to zdrowie. -Utrwalenie znajomości adresu zamieszkania.

Oglądanie widokówek, albumów i innych materiałów na temat „Moje miasto”. Znajomość adresów zamieszkania. Moje miasto w przeszłości – malowanie lub budowanie w przestrzeni. Zabawy przy muzyce. Nauka kilku kroków tanecznych – elementy tańca, koordynacja ruchowa.

Zabawa „Budujeny dom”, „ Lawina „.

Zasady ruchu drogowego „Klik uczy i bawi” – program komputerowy.

Strona www naszej szkoły:

Układanie puzzli, gry planszowe, zabawy na świeżym powietrzu.  

Październik

I

03.10–07.10

Bezpieczna droga dzieci

z domu do szkoły

-Zachowujemy ostrożność podczas przechodzenia przez ulicę .

-Każdy z nas powinien czuć się bezpiecznie.

-Przypomnienie zasad ruchu drogowego.

Nauka wiersza pt. ” Gdy zamierzasz przejść ulicę”, „Zielone światło”. Opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej „Kto zawalił?”. Ulice mojego miasta – malowanie farbą plakatową na dużym arkuszu papieru. Improwizacja ruchowa przy piosence „Uliczne sygnały”, Piosenka o ruchu drogowym”. Malujemy podstawowe znaki drogowe w programie graficznym Paint. Znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne. Poznajemy działanie programu komputerowego.

(temat zajęć komputerowych na cały miesiąc)

Zabawa bieżna „Samochody”. Orientacja porządkowa, „Czerwone światło – stój, zielone idź” .

II

10.10-14.10

Sylwetka ucznia SP 4

Dzień Edukacji Narodowej

-Jesteśmy wzorowymi uczniami. -Przestrzegamy regulamin szkoły i świetlicy.

 –Mamy szacunek do nauczycieli .

Zapoznanie z podstawowymi zasadami regulaminu szkolnego. Przypomnienie regulaminu świetlicy. Pogadanka- wzorowy uczeń. Mój najlepszy kolega – przyjaciel (technika dowolna) Zabawy integracyjne- przy muzyce, moje miejsce jest wolne, przywitajmy się bez słów. Ćwiczenia w czytaniu plątaniny literowe, sylabowe, wyrazowe. Łamigłówki językowe. Rozwiązujemy krzyżówki. Różne odmiany berka. Gry i zabawy rozwijające szybkość i zwinność dzieci. Wykonanie laurek dla swoich nauczycieli.  

iii

18.10-22.10

Dary jesieni – z sadu i ogrodu -Konieczność mycia warzyw i owoców przed jedzeniem .

-Zdrowa żywność.

Słuchanie wiersza „Rzepka” J. Tuwima recytowanego przez nauczyciela. Inscenizacja wiersza „Na straganie” z użyciem kukiełek. Wypełnianie obrysowanego konturu owoców lub malowanie farbami. Wykonanie kukiełki. Zabawa ilustrująca treść piosenki pt. ”W ogródku warzywnym:, „Ogórek”, „Rudy rydz”. Zagadki o tematyce jesiennej.

Ćwiczenia słownikowe. Bogacenie słownictwa

Wyścigi na wesoło „Bal warzyw”, „Zające w kapuście”.    

IV

25.10-29.10

Las i jego mieszkańcy -Pozytywny stosunek do przyrody. -Przygotowujemy się do dokarmiania zwierząt w okresie zimowym. Swobodne wypowiedzi dzieci o wierszach pt. „Zajączek”, „Leśny leniuszek”, „Szpaczek”, „Powsiłapka”. J. Brzechwy o zwierzętach. Obrysowywanie konturów, wycinanie, malowanie leśnych zwierząt. Dekorowanie świetlicy.

Mój przyjaciel

-rzeźba z plasteliny.

Zabawy przy muzyce „Wiewiórki”, „Wieje wiatr” Zabawy naśladowcze „Zgadnij kim, jestem?”.

Nauka prostych pląsów.

Zabawa dydaktyczna „Leśna Ciuciubabka” – wymień nazwę drzewa, które znasz. Zagadki wierszowane o zwierzętach z przestawianiem liter. „Wiatr i liście”. Ćwiczenia oddechowe.

Zabawy ruchowe z wykorzystaniem przy-borów gimnastycznych.

   

Listopad

I

02.11-10.11

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli -Pomoc dzieciom podczas odrabiania zadań domowych. -Wytłumaczenie niezrozumiałych tematów, problemów. Rozmowa na temat „Święta Zmarłych”, naszych bliskich. Analiza tekstu pt.„W zaduszki” J. Kulmowej – omówienie ilustracji Rysowanie pomników sławnych ludzi – kredki, świecowe. Wykonanie lampionu. Zabawa rytmiczna przy muzyce. Nauka I zwrotki piosenki pt. „Szara piosenka”. Zajęcia w pracowni komputerowej.

Rysowanie w Programie Paint – Jesienny krajobraz , Jesienny bajkowy świat – interpretacja dowolna ( temat na cały miesiąc).

Pokonywanie przestrzeni różnymi skokami. Zabawa z piłką. Pasowanie pierwszoklasistów – pomoc w przygotowaniach.  

II

14.11-18.11

Dbamy o własne zdrowie -Wdrażanie do dbania o własne zdrowie. -Przestrzeganie higieny – wizyta pani pielęgniarki. Przeglądanie książki „Matka i dziecko” – czytanie fragmentów dotyczących dzieci szkolnych.

Rozmowy z panią pielęgniarką.

Wykonanie plakatu na temat „Zdrowie” – technika farby plakatowe. Zabawy ze śpiewem „Rolnik”, „Stary niedźwiedź”, „Ogórek wąsaty”. Obrysowywanie figur geometrycznych i komponowanie z nich obrazów.

Matematyka na wesoło – zabawy matematyczne.

Gry stolikowe. Zabawy na świeżym powietrzu.

Gry sprawnościowe – kręgle.

Zabawy proponowane przez dzieci.

   

III

21.11-25.11

Żegnamy odlatujące ptaki -Dokarmianie ptaków.

-Wdrażanie do ochrony i pomocy ptakom.

Atlas „Ptaki Polski”. Rozróżnianie ptaków z własnego otoczenia. Wycinanie z kolorowego papieru różnych ptaków. Wykonanie z kartonu karmnika z ptakami. Składanie papieru sztuką origami. Przygotowujemy teksty i piosenki do koncertu wigilijnego. Zabawy ruchowe przy muzyce do określonego tempa, zmiana muzyki –

„Wiewiórki do dziupli”, naśladowanie różnych ptaków.

Ćwiczenia w czytaniu dowolnie wybranego tekstu. Zabawy towarzyskie: „Pomidor, „Głuchy telefon”, „Budowanie z klocków”,

„Odgadnij jakie to zwierzę”.

   

IV

28.11-02.12

Andrzejki -Lanie wosku, wróżby andrzejkowe. -Pomoc w nauce dzieciom słabszym. Szczodry wieczór – czytanie fragmentów dotyczących ANDRZEJEK Ilustracja do piosenki pt. „Pan Listopad” – cechy charakterystyczne późnej pory jesieni. Dziwy z papieru – origami. Zabawy ze śpiewem: „Rolnik”, „Labado”. Nauka piosenki „Pan Listopad”.

Ćwiczymy teksty do szkolnego koncertu wigilijnego.

Wykonanie plakatu „Andrzejki” na komputerze wykorzystanie programu graficznego wstawianie clipArt Zabawy ruchowe „Berek”, „Komórki” „Pająk i muchy”, „Stonoga” lub „Odgadnij co wyraża moja mina”,

„Głuch telefon”. Zabawa w wymyślanie imion na np. PLA, PLO, PLE.

Zabawa andrzejkowa z wróżbami  
Grudzień

I

6.12-10.12

Mikołajki -Wdrażanie do zgodnego współżycia i współdziałania w grupie. -Wyrabianie sprawności manualnej.

-Integracja grupy.

„Mikołaje” H. Zielińskiej. Poznajemy wiersz J. Hockuła „Gdzie mieszka zima”, J. Ficowskiego „To już zima” . Wykonanie postaci Mikołaja – tektura, farby, wata. Przygotowanie dekoracji świątecznej. Inscenizacja wiersza „Mikołaje”. Śpiewamy piosenki – „Święty Mikołaj”, „Mikołaju to już czas”. Mikołaj – wykonanie rysunku w programie Paint.

Wyszukiwanie informacji o „Mikołaju”, Świętach Bożego Narodzenia w Internecie (temat na cały miesiąc)

Zabawy oddechowe, naśladowawcze „Balonik”, „Spadające liście”, itp. Zabawy towarzyskie-

„Dla każdego coś miłego”,

„Same grzeczne dzieci”.

 

II

12.12-23.12

Choinkowe radości -Poznajemy zwyczaje związane z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach.

-

Pogadanka na temat historii kolęd w oparciu o tekst W. Próchniewicza „Wigilia” i H. Szayerowej „Choinka” Wykonanie ozdób choinkowych z różnych materiałów. Rysunek „Moja choinka”, farby plakatowe. Słuchanie kolęd z taśm i nauka kolędy „Lulajże Jezuniu”. Zabawa – rozróżniamy dźwięki. Przy wigilijnym stole – jak się zachowujemy, co jemy podczas Wigilii – inscenizacja. „Choinkowy łańcuch zabawa ruchowa ze śpiewem. Zabawy ruchowe proponowane przez dzieci.

Zabawy ze śniegiem:

Lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami do celu.

 

Styczeń

I

02.01-06.01

Na ten Nowy Rok.

Choinkowe radości

-Sprawianie dzieciom radości. -Zachęcanie do poznawania muzyki, wspólne śpiewanie i zabawy.

-Budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Pogadanka na temat: „choinkowych radości” - co dzieciom i dorosłym może sprawić radość? Malowanie farbami i patyczkiem „Strojnisia choinka” Śpiewanie kolęd i pastorałek. Pisanie życzeń, opis zimy lub rysowanie w Programie Paint ZIMY!(tematyka na cały miesiąc). Zabawy zimowe na boisku szkolnym. Gry i zabawy zespołowe, współzawodnictwo zespołowe.    

II

09.01-13.01

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę -Kształtowanie opiekuńczości wobec zwierząt. -Jakie zmiany zachodzą w przyrodzie? Jak pomagamy zwierzętom zimą? Czytanie i rozmowa na temat tekstu H. Bechlerowej

” Śnieżna Bajka”.

Rysunek o tematyce

„W jaki sposób możemy pomóc zwierzętom przetrwać zimę?”

Odtwarzanie muzyki ruchem. Rozwiązywanie rebusów i szarad umysłowych. Spacer do lasu. Dokarmianie ptaków. Zabawy na powietrzu.    

III

16.01-20.01

Dla babuni i dziadziusia. -Okazywanie szacunku, serdeczności ludziom starszym. -Umiejętność odczuwania potrzeb i pragnień innych. Omówienie treści wiersza B.Lewandowskiej pt. „Dni z Babcią”. Portret babci i dziadka – wykorzystanie technik malarskich lub pisarskich. Nauka piosenki o babci i dziadku. Zabawy przy muzyce. Dowolne zabawy według uznania dzieci. Rebusy, zagadki. Układanie puzzli. Współzawodnictwo w grupie z pokonywaniem przeszkód. Zabawy na boisku szkolnym.    

IV

24.01-28.01

Bezpieczne i wesołe ferie. -Zachowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych.

-Wykorzystanie wolnego czasu w sposób czynny i bezpieczny dla zdrowia.

Rozmowa na temat zabaw zimowych – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w okresie zimy, w czasie zabaw zimowych. Przedstawienie scenki

” Bezpiecznie zabawy zimowe” dowolnymi środkami malarskimi. Dzieci na sankach – obrysowywanie szablonów, wycinanie, klejenie i malowanie elementów.

Ćwiczenia rytmiczne przy muzyce. Dostosowywanie ruchu do tematu muzycznego. Wprowadzenie elementów tanecznych do zabawy

„ Zimowy walczyk”.

Zagadki i rebusy utrwalające zasady bezpiecznych zabaw na śniegu. Dowolne zabawy na śniegu, sporty zimowe, lepienie bałwana.    

FERIE ZIMOWE OD 31 STYCZNIA 2005 DO 13 LUTEGO 2005 ROKU.